AMP Groep neemt bedrijfsactiviteiten over van Omega Logistics

AMP Groep neemt bedrijfsactiviteiten over van Omega Logistics

AMP Groep neemt bedrijfsactiviteiten over van Omega Logistics

AMP Groep neemt bedrijfsactiviteiten over van Omega Logistics

Houten, 23 mei 2022 – Onze deelneming AMP zet met de overname van de bedrijfsactiviteiten van Omega Logistics, een medisch logistieke dienstverlener, haar tweede stap in de buy-and-build strategie. Door de overname, die door Holland Capital mede mogelijk wordt gemaakt, versterkt AMP haar positie binnen de medisch logistieke markt.  

Omega Logistics is een gespecialiseerde logistiek dienstverlener die voornamelijk actief is in de farmaceutische en zorg sector. De organisatie beschikt over een eigen temperatuur gecontroleerd distributienetwerk naar ziekenhuizen, apotheken, zorginstellingen en patiënten. Recentelijk zijn de activiteiten van Omega ondergebracht in Jan de Rijk Benelux, welke activiteiten nu worden overgenomen door AMP.

Medisch logistieke markt
Met de krachtenbundeling versterkt AMP haar positie binnen de sterk groeiende strategische medisch logistieke markt zowel op het gebied van B2C als B2B.

Marco van der Klij, Algemeen Directeur van AMP Groep : “Door het distributienetwerk van Omega samen te voegen met dat van ons kunnen we de schaalgrootte van ons medisch-logistieke netwerk verder uitbreiden. Hiermee kunnen wij een nog grotere rol gaan spelen in deze groeiende markt.”

Fred Westdijk, CEO Jan de Rijk Logistics / Omega Logistics: “Duidelijke marktfocus is cruciaal om klanten succesvol te kunnen bedienen. De aanhoudende groei van Jan de Rijk Logistics in andere business units, heeft de directie doen besluiten de activiteiten van Omega Logistics af te stoten om meer ruimte te creëren voor groei in andere activiteiten zoals internationaal transport, Benelux distributie, expeditie, contract logistiek en intermodaal transport. We zijn er van overtuigd in AMP een goede thuisbasis voor onze klanten en personeel gevonden te hebben.” 

Holland Capital is sinds 2020 betrokken als aandeelhouder bij AMP. Ze ondersteunt het management actief bij de strategische ontwikkeling van het bedrijf. Hubert Verbeek, managing partner Holland Capital, ‘De overname van Omega Logistics is, na de krachtenbundeling met Delta Logistiek eind vorig jaar, een mooie stap in onze buy-and-build strategie. Hiermee versterkt AMP haar leidende positie in de medische logistiek nog verder.”

Over Omega Logistics
Omega Logistics is opgericht in 2011 en maakt sinds 2015 onderdeel uit van Jan de Rijk Logistics, een leverancier van Europese transport- en distributiediensten op het gebied van internationaal transport, warehousing en distributie.  

Over AMP Groep
AMP heeft zich volledig toegelegd op B2C en B2B medische logistiek en veilig bezorgen van waardevolle en fraudegevoelige producten waarbij aan strenge veiligheidseisen, zoals identificatie, moet worden voldaan.  Zo kunnen gekoelde medicijnen en waardevolle producten als telefoons, vertrouwelijke documenten en paspoorten, waarvoor identificatie van de ontvanger is vereist, via het landelijk dekkende netwerk veilig en efficiënt van A naar B worden vervoerd. Naast zelfontwikkelde software om klantbeleving en routeplanning te optimaliseren maakt de onderneming gebruik van de nieuwste technologie op het gebied van echtheidscontrole van ID-bewijzen, gezichtsherkenning en biometrische handtekening om de ontvanger zorgvuldig te kunnen identificeren. Met een team van ruim 300 medewerkers en bezorgers werkt AMP voor o.a. ABN AMRO, T-Mobile, KPN, Gemeente Amsterdam, Mediq en diverse academische ziekenhuizen.

In december 2021 deed AMP Groep haar eerste acquisitie, Delta Logistiek. Delta is de grootste onafhankelijke logistieke B2B solution provider gespecialiseerd in actief gekoelde bezorging van farmaceutische en veterinaire producten door heel Nederland.

Over Holland Capital
Holland Capital heeft in de afgelopen 40 jaar op een verantwoorde en succesvolle wijze in meer dan 150 Nederlandse MKB-ondernemingen geïnvesteerd. Met een heldere investeringsstrategie is zij actief in de aantrekkelijke groeimarkten Healthcare en Technology. Het ervaren en betrokken investeringsteam weet wat ondernemen is. Ze streeft naar een open, duurzame en professionele relatie met managementteams van de bedrijven waar zij in investeert, met het gezamenlijke doel om groei te realiseren. Holland Capital wordt ondersteund door een breed netwerk aan succesvolle ondernemers in Healthcare en Technology.

Holland Capital sluit partnership met NL Cares

Holland Capital sluit partnership met NL Cares

Holland Capital sluit partnership met NL Cares

Holland Capital sluit partnership met NL Cares 

Amsterdam, 21 april 2022 – Met veel plezier kondigen wij onze samenwerking met NL Cares aan, een vrijwilligersorganisatie die zichzelf als doel stelt om te bouwen aan een zorgzame samenleving. Met elkaar kunnen we impact maken op maatschappelijke thema’s als gelijke kansen, klimaatverandering en eenzaamheid.  

NL Cares is op een missie om mensen en organisaties in staat te stellen en te inspireren om hun tijd, vaardigheden en middelen in te zetten om de gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. Van de wereldwijde klimaatcrisis tot dakloosheid en van groeiende ongelijkheid tot eenzaamheid.  

NL Cares bouwt een transformatief systeem bestaande uit 3 verschillende onderdelen waaronder een online platform voor vrijwilligerswerk, CSR programma’s voor bedrijven en social impact events. Samen dient dit systeem als een accelerator voor mensen en organisaties om betekenisvolle impact te maken. “Ons doel is dat dit niet alleen een ‘caring society’ zal opleveren maar ook een betere duurzamere wereld.” 

Zo ziet NL Cares de toekomst: een socialere wereld
Met haar activiteiten, events en programma’s bouwt ze samen met partners aan een maatschappij waar we trots op kunnen zijn, waar: 

  •  er aandacht is voor iedereen 
  •  we ons best doen voor elkaar en ons verantwoordelijk voelen voor elkaars geluk 
  •  we samenwerken aan oplossingen voor sociale problemen in de maatschappij. 

Holland Capital & ESG
Als investeerder dragen we verantwoordelijkheid. We zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten. Om er voor te zorgen dat wij zelf op een verantwoorde en duurzame manier handelen, én dat wij onze aandeelhouders en ondernemers verantwoorde rendementen en ondersteuning bieden hanteert Holland Capital een ESG beleid. 

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Doel is om informatie over factoren op het gebied van Milieu, Maatschappij en Corporate Governance te integreren in onze investeringen. Hiermee willen we als Holland Capital een bijdrage leveren aan de bevordering van een duurzame toekomst voor bedrijven, de maatschappij en het milieu. 

Door de samenwerking met NLCares hebben we als Holland Capital zelf de mogelijkheid om ons komend jaar als team op verschillende (ESG-)vlakken in te zetten en bij te dragen aan de missie van NLCares. 

Milieu, Maatschappij en Governance zijn geen statische onderwerpen, dit is continue in ontwikkeling. Ook Holland Capital streeft er naar het beleid en bewustzijn rondom ESG in onze eigen activiteiten, én bij onze portfoliobedrijven doorlopend te verbeteren en te versterken. 

Live-Cell Imaging Innovator CytoSMART Technologies Has Been Acquired by Axion BioSystems

Live-Cell Imaging Innovator CytoSMART Technologies Has Been Acquired by Axion BioSystems

Live-Cell Imaging Innovator CytoSMART Technologies Has Been Acquired by Axion BioSystems

Live-Cell Imaging Innovator CytoSMART Technologies Has Been Acquired by Axion BioSystems

Amsterdam,  21 March 2022 – We’re proud to announce that our portfolio company, CytoSMART Technologies, an innovator in kinetic live-cell imaging analysis, has been acquired by Axion BioSystems, a leading life sciences tools company focused on advanced live-cell assay systems. Holland Capital, together with BOM Capital, first joined CytoSMART in 2016 to help grow the company’s product portfolio and to stimulate commercial growth. In 2019, ECFG joined the investors in a Series B funding round, further accelerating commercial expansion and supporting continued product innovation. With the acquisition by Axion, CytoSMART can continue to roll out their R&D and commercial strategy at a global scale, helping advance live-cell imaging research even further.

Noninvasively studying the real-time biology of live cells allows scientists to obtain a more complete understanding of the complex processes underpinning health and disease. In their respective arenas, both Axion and CytoSMART have focused on the development of next-generation analysis tools for use in pharmaceutical, academic, and biotechnology research. Along with Axion’s recent acquisition of UK-based printed electronics manufacturer M-Solv Manufacturing Limited, this latest product portfolio expands the company’s offerings and opportunities in a rapidly growing life sciences tools market.

According to Joffry Maltha, CEO of CytoSMART, the mutually beneficial partnership is a natural fit. “Axion’s overall mission and corporate culture align with our efforts to provide scientists around the world with high-quality, easy-to-use products to advance their research goals. With Axion’s resources and experience, we look forward to accelerating our market growth and product innovation.”

 “In CytoSMART, we found a company with technology complementary to our own, as well as a partner with the same fundamental objective—to provide customers with high-quality instruments and powerful software that rapidly advance live-cell research and cell therapy development. We welcome the entire CytoSMART team, and we are excited to add their expertise to our own,” said Tom O’Brien, President & CEO of Axion BioSystems.

Jan Frens van Giessel, partner Holland Capital, said, “We’re very proud to see what major steps CytoSMART has realised within the life sciences industry and are excited to see that the partnership with Axion BioSystems allows the company to take the next step forward. We wish both companies continued success!”

About Axion BioSystems
Axion BioSystems is a leading life sciences tools company focused on innovative live-cell assays used to study the function of cells in vitro for drug discovery and disease modeling. The team at Axion BioSystems is dedicated to continuing the advancement of new technologies that accelerate research and further the understanding of biological complexity outside of the body. Axion BioSystems is headquartered in Atlanta, Georgia, USA, and has offices worldwide. Axion has more than 90 employees across its current locations. www.axionbiosystems.com

About CytoSMART
CytoSMART Technologies is a specialist in the development and manufacturing of live-cell imaging systems for life science laboratories. The company was founded in 2012 by a team of biologists and engineers who were convinced that a new generation of miniaturized microscopes, powered by artificial intelligence for image analysis, would allow biologists to make discoveries more efficiently and at scale. In 2018, CytoSMART was selected by Microsoft for its prestigious ScaleUp program. CytoSMART’s microscopy solutions are used in research laboratories worldwide. CytoSMART Technologies is headquartered in Eindhoven, the Netherlands, and has more than 50 employees.  www.cytosmart.com

About Holland Capital
Over the past 40 years, Holland Capital has responsibly and successfully invested in over more than 150 SME-companies. With a clear investment strategy Holland Capital is active in the attractive growth markets of Healthcare and Technology. Holland Capital’s experienced and committed investment team aims to establish an open, sustainable, and professional relationship with the companies they invest in, with the common goal of achieving growth. Holland Capital is backed by a broad network of successful healthcare entrepreneurs in the relevant growth markets.

 

YOEP Onderwijs en Zorg bundelt krachten met Ad Astra

YOEP Onderwijs en Zorg bundelt krachten met Ad Astra

YOEP Onderwijs en Zorg bundelt krachten met Ad Astra

YOEP Onderwijs en Zorg bundelt krachten met Ad Astra

Amsterdam, 14 maart 2022 – Onze deelneming YOEP Onderwijs en Zorg gaat samenwerken met Ad Astra begeleiding & behandeling,  een jeugdzorgaanbieder die zich richt op de begeleiding en behandeling van kinderen en jongvolwassenen. Door de krachtenbundeling, die door Holland Capital mogelijk wordt gemaakt, ontstaat een organisatie met een breed aanbod van integrale jeugdzorg en GGZ, welke van grote toegevoegde waarde is voor de jeugdzorg.

Ad Astra biedt begeleiding en behandeling aan kinderen en jongvolwassenen, in de leeftijd van 6 tot 23 jaar, die vastlopen wegens diverse ontwikkelingsproblematiek. Ad Astra concentreert zich op specialistische begeleiding, jeugdhulp en generalistische basis gezondheidszorg (BGGZ).

Maatwerk met behulp van innovatieve software
Beide organisaties werken op het raakvlak van onderwijs en zorg en vullen elkaar naadloos aan. Door samen te werken met het kind, de ouders, de school en andere betrokkenen van het kind, leveren YOEP en Ad Astra maatwerk met een professioneel team en met het gebruik van innovatieve software, het Functioneringsprofiel. Deze e-health app wordt gebruikt voor screening, pre-diagnose en monitoring om het functioneren van het kind snel en compleet in kaart te brengen. Met de inzet van het profiel kan er maatwerk geleverd worden en kunnen YOEP en Ad Astra het “first time right” principe hanteren, wat ervoor zorgt dat het kind of de jongvolwassene sneller de hulp kan worden geboden, welke het hard nodig heeft. Daarnaast geeft het  Functioneringsprofiel handvatten voor efficiënt Multidisciplinair Overleg en sturing in het zorgproces, hetgeen weer resulteert in een reductie van de zorgkosten.

Groeiambities YOEP
De krachtenbundeling tussen YOEP en Ad Astra is een onderdeel van de gestelde groeiambities van YOEP.

Simon van den Brekel, bestuurder YOEP, “met deze overname willen we de zorgcontinuïteit voor onze cliënten, maar ook de continuïteit voor onze medewerkers zeker stellen. De krachtenbundeling van YOEP en Ad Astra zal meer integrale jeugdhulp opleveren. Hierdoor komen we weer een stapje dichter bij onze doelstelling; de zorg voor onze cliënten te optimaliseren en op een resultaatgerichte manier direct de juiste zorg kunnen bieden”.

Marije Veen, bestuurder Ad Astra, “door de krachtenbundeling met YOEP kunnen wij nog beter meewerken aan effectieve en betaalbare jeugdzorg. Innovatie en constante verbeterprocessen zijn de drijfveren voor onze medewerkers, evenals een hoge cliënttevredenheid”. Marije van Veen zal toetreden als medebestuurder van YOEP Holding.

Over Ad Astra
In 2008 is Ad Astra opgericht en de organisatie concentreert zich met 140 professionals op specialistische begeleiding, jeugdhulp en BGGZ in de regio’s Midden Holland en Haaglanden.

Over YOEP
In 2015 is YOEP opgericht door Michiel Noordzij (kinder- en jeugdpsychiater) en Simon van den Brekel. De organisatie  biedt ambulante specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) aan kinderen en jongvolwassenen tot 23 jaar. YOEP telt ruim 60 medewerkers en is werkzaam in de regio’s Zuid-Holland Zuid, Midden-Holland, Haaglanden, Holland Rijnland, regio Amsterdam en Gooi en Vechtstreek.

Over Holland Capital
Holland Capital heeft in de afgelopen 40 jaar op een verantwoorde en succesvolle wijze in meer dan 150 Nederlandse MKB-ondernemingen geïnvesteerd. Met een heldere investeringsstrategie is zij actief in de aantrekkelijke groeimarkten Healthcare en Technology. Het ervaren en betrokken investeringsteam weet wat ondernemen is. Ze streeft naar een open, duurzame en professionele relatie met managementteams van de bedrijven waar zij in investeert, met het gezamenlijke doel om groei te realiseren. Holland Capital wordt ondersteund door een breed netwerk aan succesvolle ondernemers in Healthcare en Technology. Holland Capital is sinds december 2021 betrokken als aandeelhouder bij YOEP.

Axual haalt groeifinanciering op bij investeerder Holland Capital

Axual haalt groeifinanciering op bij investeerder Holland Capital

Axual haalt groeifinanciering op bij investeerder Holland Capital

Axual haalt groeifinanciering op bij investeerder Holland Capital

Utrecht/Amsterdam, 10 maart 2022 – Holland Capital investeert met een private co-investeerder in softwarebedrijf Axual, dat klanten voorziet van een platform dat real-time data streaming eenvoudiger en versneld mogelijk maakt. Met de financiering wil Axual haar gestelde groeiambities realiseren.

Realtime data streaming
Het softwareplatform van Axual maakt het mogelijk om data streaming op basis van Apache Kafka-technologie in te zetten binnen grote organisaties. Bij deze vorm van data streaming worden gebeurtenissen in een stroom real-time data weergegeven, die vervolgens andere processen binnen de organisatie in gang kunnen zetten of real-time analyse mogelijk maken. Axual levert tools en diensten om data stromen en de daaraan verbonden applicaties op een enterprise-grade wijze te beheren.

Big data
Er is een groeiende vraag naar dergelijke real-time data streaming software. De grote hoeveelheid data die tegenwoordig beschikbaar is, is voor veel bedrijven interessant om in te zetten in bijvoorbeeld het verbeteren van klantervaring of interne processen. Axual is een gewaardeerde partner voor middelgrote tot grote bedrijven in onder andere de financiële en energie sector, maar ook in de retail- en publieke sector. Bedrijven zoals Rabobank, de Volksbank en Eneco gebruiken Axual om volledig datagedreven te werken. Denk hierbij aan use cases zoals het versturen van real-time notificaties, fraude detectie, real-time handelen in energie en het koppelen van slimme sensoren om het energieverbruik te voorspellen. 

Ook Gartner erkent dat het gebruik en delen van real-time data een must-have is voor bedrijven. Onlangs is Axual door Gartner geselecteerd als “representative vendor” in hun marktrapport voor event stream processing technologieën van 2022.

Investering voor groei
Via de samenwerking met Holland Capital wil Axual investeren in productontwikkeling en verdere nationale en internationale uitrol van het platform.

Jeroen van Disseldorp, Founder en CEO Axual, “De investering van Holland Capital maakt het mogelijk om onze groeiambities te concretiseren en te realiseren.”

Hubert Verbeek, managing partner Holland Capital, “Axual heeft in de afgelopen jaren een sterke positie opgebouwd en zich goed gepositioneerd in de markt. Wij kijken er naar uit om met elkaar de volgende fase van groei in te zetten”.

Over Axual
Axual is opgericht in 2015 door Jeroen van Disseldorp, het bedrijf is gevestigd in Utrecht en telt 35 werknemers. Het platform van Axual is aanvullend op Apache Kafka. Kafka is   toonaangevende technologie en wordt door meer dan 80% van de Fortune 100-bedrijven gebruikt. Het Axual platform bevat functionaliteiten voor onder andere data governance, audit trails, security en data synchronisatie. Klanten zijn onder andere de Rabobank, Volksbank en Eneco.

Over Holland Capital
Holland Capital heeft in de afgelopen 40 jaar op een verantwoorde en succesvolle wijze in meer dan 150 Nederlandse MKB-ondernemingen geïnvesteerd. Met een heldere investeringsstrategie is zij actief in de aantrekkelijke groeimarkten Healthcare en Technology. Het ervaren en betrokken investeringsteam weet wat ondernemen is. Ze streeft naar een open, duurzame en professionele relatie met managementteams van de bedrijven waar zij in investeert, met het gezamenlijke doel om groei te realiseren. Holland Capital wordt ondersteund door een breed netwerk van succesvolle ondernemers in Healthcare en Technology. Axual is het eerste portfoliobedrijf van het onlangs gelanceerde fonds Holland Capital Venture and Growth Fund IV. Dit fonds is gelanceerd in november 2021 en op dit moment wordt toegewerkt naar een second close voor verdere geïnteresseerden.

Holland Capital investeert in Appronto; intensieve samenwerking met Magnus Digital, Dimensys, cards PLM solutions

Holland Capital investeert in Appronto; intensieve samenwerking met Magnus Digital, Dimensys, cards PLM solutions

Holland Capital investeert in Appronto; intensieve samenwerking met Magnus Digital, Dimensys, cards PLM solutions

Amsterdam – 3 februari 2022, Holland Capital investeert in Appronto, een dienstverlener van low-code en integratie oplossingen.  De onderneming gaat nauw samenwerken met een drietal andere portfolio ondernemingen, te weten Magnus Digital, Dimensys en cards PLM Solutions. Er ontstaat een product- en dienstenaanbod waarmee klanten volledig kunnen worden bediend bij vraagstukken rondom Digitale Transformatie. Door de krachtenbundeling spelen de vier bedrijven, binnen de technologieën SAP, Siemens, Mendix en Boomi een belangrijke rol in de Digitale Transformatie van de maakindustrie, ook wel ‘Industrie 4.0’ genoemd.

De vier bedrijven blijven onder hun eigen naam actief in de markt en willen, samen met Holland Capital, de dienstverlening rondom Digitale Transformatie laten groeien binnen de technologieën SAP, Siemens, Mendix en Boomi met als doel dé leidende partij te worden in de Benelux en top 5 speler in Europa. De samenwerking biedt medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen binnen de diverse diensten en technologieën en klanten beter te bedienen.
Gezamenlijk hebben de bedrijven ruim 320 medewerkers in dienst en leveren zij een grote bijdrage aan organisaties met een focus op digitale transformatie met name rond Industry 4.0.

Peter-Jan Simons, Managing Director Magnus en Dimensys: “De markten en diensten van deze nieuwe combinatie zijn enorm complementair met voldoende overlap om elkaars taal te spreken. Dat merkten we al meteen op bij een aantal gezamenlijke Digitale Transformatie projecten waarin we sectorexpertise en diensten van de verschillende bedrijven combineerden.”  

Erik Burghoorn, CEO cards PLM Solutions: “Digitale Transformatie is een zeer actueel en sterk groeiend thema voor onze klanten. Het is zelfs extra gestimuleerd door de COVID pandemie. De combinatie van kennis en ervaring binnen SAP, Mendix en Siemens maakt ons een zeer sterke partner voor klanten, zowel lokaal als internationaal.” 

Bas van der Horst, Managing Director Appronto: “De wereld verandert in een sneltreinvaart en om niet achter te raken is het belangrijk dat organisaties een businessmodel en IT-architectuur kiezen waarbij ze in staat zijn om mee te bewegen en voorop te lopen. Door de krachtige combinatie van kennis en kunde op het vlak van ERP, low-code applicaties en integraties en productieoplossingen zijn we in staat om onze klanten te laten winnen in het tijdperk van de digitalisering.

Ewout Prins, Managing Partner Holland Capital: “Digitale Transformatie in de maakindustrie (Industry 4.0) maakt een enorme groei door. Met deze krachtenbundeling van complementaire technologieën, zijn we goed gepositioneerd om invulling te geven aan de marktvraag. We zijn trots om deze samenwerking te mogen faciliteren en van toegevoegde waarde te kunnen zijn bij de toekomstige groei.”

Over Appronto Appronto is opgericht in 2013 en focust zich op de ontwikkeling van digitale oplossingen voor complexe vraagstukken. Appronto is specialist in de ontwikkeling van low-code oplossingen op het Mendix-platform en in de realisatie van systeemintegraties via Boomi’s cloud-integratieplatform. Afgelopen jaar werd Appronto niet alleen de eerste Europese Siemens Smart Expert Partner, maar ontving ze ook de Boomi Partner Spotlight Award én werd ze verkozen tot de Top Cloud Partner Benelux van Siemens.  

Over cards PLM Solutions cards is opgericht in 1999 en is gevestigd in Best (NL) en Genk (B). De organisatie is met een team van 56 professionals gespecialiseerd in de digitalisatie van bedrijfsprocessen en informatiestromen binnen de maakindustrie. Dit doet zij voornamelijk voor bedrijven in automotive, aerospace, high-tech machinebouw, medische apparaten en consumentengoederen. Het bedrijf heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een gespecialiseerd Product Lifecycle Management (PLM) solutions provider. cards is Platinum Smart Expert partner van Siemens Digital Industries Software. 

Over Dimensys Dimensys is opgericht in 2000 en  helpt bedrijven bij het realiseren van operational excellence van hun bedrijfsprocessen. Dit doet ze voor bedrijven die actief zijn in onder andere de bouwnijverheid, infrastructuur en de maakindustrie. Dimensys maakt de levenscyclus van assets en producten inzichtelijk, voorspelbaar en repeteerbaar. Hierdoor kunnen organisaties deze beter, nauwkeuriger en effectiever inzetten. De organisatie maakt hiervoor gebruik van een jarenlange ervaring op de kennisdomeinen Asset en Product Lifecycle Management, Project & Portfolio Management en Supply Chain Management. Dimensys is gecertificeerd als SAP Gold Partner, SAP Partner Center of Expertise en SAP Recognized Expertise Partner. 

Over Magnus Digital Magnus, opgericht in 1990, was de eerste SAP-partner en één van de eerste Mendix-partners van Nederland. Magnus Digital  is een innovatief bureau voor IT en organisatieadvies dat werkt voor toonaangevende opdrachtgevers; van advies tot realisatie. Met ongeveer 100 consultants levert het diensten rondom digitale transformatie, data analytics, ERP-implementaties en de ontwikkeling van low-code oplossingen. Ook ontzorgt het klanten met het beheer van deze oplossingen. Magnus Digital is onder meer actief in retail, FMCG, groothandel, productie, onderwijs, transport en bouw. 

Over Holland Capital Holland Capital heeft in de afgelopen 40 jaar op een verantwoorde en succesvolle wijze in meer dan 150 Nederlandse MKB-ondernemingen geïnvesteerd. Met een heldere investeringsstrategie is zij actief in de aantrekkelijke groeimarkten Healthcare en Technology. Het ervaren en betrokken investeringsteam weet wat ondernemen is. Ze streeft naar een open, duurzame en professionele relatie met managementteams van de bedrijven waar zij in investeert, met het gezamenlijke doel om groei te realiseren. Holland Capital wordt ondersteund door een breed netwerk aan succesvolle ondernemers in Healthcare en Technology.