Holland Venture’s portfoliobedrijf Highcare investeert in opleidingsinstituut Latona

Holland Venture’s portfoliobedrijf Highcare investeert in opleidingsinstituut Latona

Holland Venture’s portfoliobedrijf Highcare investeert in opleidingsinstituut Latona

Amsterdam, 22 januari 2018 – Highcare, hét uitzend- en detacheringsbureau in de zorg en het veiligheidsdomein, heeft de activiteiten van Latona overgenomen. Latona levert organisatie- en opleidingsadvies diensten binnen de acute zorg. De afgelopen jaren heeft Highcare een actieve buy-and-build strategie uitgevoerd, waarbij de bedrijven Ambucare, SEHV, EMC en nu Latona zijn overgenomen. De overname van Latona stelt Highcare in staat haar huidige marktpositie in de zorg verder te versterken.

Inhoudelijke verbreding en verdieping
Het aanbod van Latona, gericht op organisatie- en opleidingsadvies, bestaat uit alle aspectgebieden van de acute zorg: van visie ontwikkelingen tot ontwerpen, en van trainen en implementeren tot borgen in de praktijk. Highcare is een uitzend- en detacheringsbureau dat hooggekwalificeerde professionals matcht met opdrachtgevers in met name de zorg. Middels de Highcare Academy biedt zij haar professionals de kans zich voortdurend bij te scholen en te ontwikkelen binnen hun vakgebied. Door het combineren van de kennis en kunde van Latona en HighCare Academy zullen de professionals en klanten van Highcare in de toekomst profiteren van inhoudelijke verbreding en verdieping en de ontwikkeling van nieuwe scholingsproducten en opleidingsmogelijkheden.

Opleiden als oplossing voor tekort aan zorgpersoneel
Highcare en Latona voelen zich beide verantwoordelijk voor en betrokken bij de zorg. Zij volgen de marktontwikkelingen op de voet en spelen er actief op in. Ontwikkelingen als een groeiende zorgvraag met daar tegenover een steeds groter te kort aan zorgpersoneel dwingen de huidige maatschappij te zoeken naar oplossingen. Met de overname van Latona is Highcare nog beter in staat om haar eigen professionals goed op te leiden, nieuwe professionals aan te trekken en de kwaliteit van zorg te verhogen. Deze transactie werd begeleid door Marktlink.

Gezamenlijke ambities
Willem Grool, directeur Highcare, voegt hier aan toe: “Highcare verbreedt haar aanbod aan activiteiten over de gehele zorg en ziet kansen binnen de eerste lijnszorg. In de visie van Highcare staat kwaliteit centraal. Een belangrijk onderdeel is de deskundigheidsontwikkeling van onze professionals. Latona was op zoek naar een partner om de continuïteit van haar activiteiten te kunnen borgen en haar aanbod te verbreden. Highcare ziet met de integratie van Latona binnen de Highcare Academy meer kansen om het totale palet aan activiteiten te verbreden en verder uit te breiden. Wij zijn er van overtuigd dat we door deze samenwerking nog beter inhoud kunnen geven aan de ambities van beide organisaties.”

Over Highcare
Highcare is de partner op het gebied van personeelsvraagstukken in de zorg en het veiligheidsdomein. Voor zowel korte als langdurige vraagstukken biedt Highcare vele mogelijkheden. Naast uitzenden, detacheren en bemiddelen van zorgprofessionals beschikt Highcare ook over haar eigen Highcare Academy. Hierin verzorgt zij assessments, bij- en nascholingen voor alle zorgprofessionals van Highcare maar ook scholingen voor onze opdrachtgevers.

Holland Venture verstrekt groeifinanciering aan revalidatiekliniek Ortius

Holland Venture verstrekt groeifinanciering aan revalidatiekliniek Ortius

Holland Venture verstrekt groeifinanciering aan revalidatiekliniek Ortius

Amsterdam, 11 januari 2018 – Participatiemaatschappij Holland Venture verstrekt groeifinanciering aan Ortius, een vooruitstrevende kliniek op het gebied van medische specialistische pijnrevalidatie. De investering stelt Ortius in staat de geboden zorg verder te ontwikkelen en daarmee haar groeiambities te realiseren.

Ortius, opgericht in december 2016, is een zelfstandige revalidatiekliniek gespecialiseerd in de behandeling van complexe chronische pijn en pijnvermoeidheidsklachten. Ortius biedt met 110 professionals interdisciplinaire zorg vanuit 6 behandelcentra in de regio’s Noord, Midden en Zuid Nederland.

Positieve gezondheid
Pijnklachten hebben grote invloed op het welzijn van mensen en hun omgeving. Ortius heeft als doel haar patiënten met chronische pijn zelfredzamer te maken en weer regie te geven over hun leven. Door zich bewust te zijn van hun kwetsbaarheden en gebruik te maken van hun krachten en persoonlijke waarden kunnen zij actief mee blijven doen in de maatschappij. De inhoud van de geboden zorg sluit 1 op 1 aan op de visie van arts en onderzoeker Machteld Huber over positieve gezondheid. Hierbij worden het versterken van de ‘veerkracht’ en vooral ‘zingeving’ gezien als de sterkst gezond makende dimensies.    

Kwaliteit verhogend en zorgkosten verlagend
“Met de participatie door Holland Venture krijgt Ortius er een sterke partner bij met ervaring in de zorgsector en zijn wij in staat om ons verder te ontwikkelen. Gezamenlijk zullen wij met onze inspirerende en adaptieve werkwijze kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de zorg, de reductie van zorgkosten en het verhogen van de (arbeids)productiviteit in Nederland.”, aldus Oscar Westerhof, bestuurder Ortius.

Hubert Verbeek, managing partner Holland Venture, voegt hier aan toe: “Binnen de revalidatiemarkt worden chronische pijnklachten beperkt behandeld, terwijl dit juist een positieve bijdrage levert aan de terugkeer in de maatschappij. Hier liggen mooie groeikansen. Het  management van Ortius is zeer gedreven en ervaren. Zij investeert in het zo effectief mogelijk maken van het behandelproces. Ortius past daarmee perfect in onze investeringsfocus, waarbij zorgkosten worden gereduceerd en de kwaliteit van zorg toeneemt.”

Over Holland Venture
Holland Venture heeft in de afgelopen 35 jaar op een verantwoorde en succesvolle wijze in meer dan 130 Nederlandse MKB-ondernemingen geïnvesteerd. Met een heldere investeringsstrategie is zij actief in de groeimarkten Healthcare en Technology. Het ervaren en betrokken investeringsteam weet wat ondernemen is. Ze streeft naar een open, duurzame en professionele relatie met de managementteams van de bedrijven waar zij in investeert, met het gezamenlijke doel om groei te realiseren. Holland Venture wordt ondersteund door een breed netwerk aan succesvolle ondernemers in Healthcare en Technology.