Holland Venture verstrekt groeifinanciering aan revalidatiekliniek Ortius

Amsterdam, 11 januari 2018 – Participatiemaatschappij Holland Venture verstrekt groeifinanciering aan Ortius, een vooruitstrevende kliniek op het gebied van medische specialistische pijnrevalidatie. De investering stelt Ortius in staat de geboden zorg verder te ontwikkelen en daarmee haar groeiambities te realiseren.

Ortius, opgericht in december 2016, is een zelfstandige revalidatiekliniek gespecialiseerd in de behandeling van complexe chronische pijn en pijnvermoeidheidsklachten. Ortius biedt met 110 professionals interdisciplinaire zorg vanuit 6 behandelcentra in de regio’s Noord, Midden en Zuid Nederland.

Positieve gezondheid
Pijnklachten hebben grote invloed op het welzijn van mensen en hun omgeving. Ortius heeft als doel haar patiënten met chronische pijn zelfredzamer te maken en weer regie te geven over hun leven. Door zich bewust te zijn van hun kwetsbaarheden en gebruik te maken van hun krachten en persoonlijke waarden kunnen zij actief mee blijven doen in de maatschappij. De inhoud van de geboden zorg sluit 1 op 1 aan op de visie van arts en onderzoeker Machteld Huber over positieve gezondheid. Hierbij worden het versterken van de ‘veerkracht’ en vooral ‘zingeving’ gezien als de sterkst gezond makende dimensies.    

Kwaliteit verhogend en zorgkosten verlagend
“Met de participatie door Holland Venture krijgt Ortius er een sterke partner bij met ervaring in de zorgsector en zijn wij in staat om ons verder te ontwikkelen. Gezamenlijk zullen wij met onze inspirerende en adaptieve werkwijze kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de zorg, de reductie van zorgkosten en het verhogen van de (arbeids)productiviteit in Nederland.”, aldus Oscar Westerhof, bestuurder Ortius.

Hubert Verbeek, managing partner Holland Venture, voegt hier aan toe: “Binnen de revalidatiemarkt worden chronische pijnklachten beperkt behandeld, terwijl dit juist een positieve bijdrage levert aan de terugkeer in de maatschappij. Hier liggen mooie groeikansen. Het  management van Ortius is zeer gedreven en ervaren. Zij investeert in het zo effectief mogelijk maken van het behandelproces. Ortius past daarmee perfect in onze investeringsfocus, waarbij zorgkosten worden gereduceerd en de kwaliteit van zorg toeneemt.”

Over Holland Venture
Holland Venture heeft in de afgelopen 35 jaar op een verantwoorde en succesvolle wijze in meer dan 130 Nederlandse MKB-ondernemingen geïnvesteerd. Met een heldere investeringsstrategie is zij actief in de groeimarkten Healthcare en Technology. Het ervaren en betrokken investeringsteam weet wat ondernemen is. Ze streeft naar een open, duurzame en professionele relatie met de managementteams van de bedrijven waar zij in investeert, met het gezamenlijke doel om groei te realiseren. Holland Venture wordt ondersteund door een breed netwerk aan succesvolle ondernemers in Healthcare en Technology.