Environmental, Social and governance

Sustainable Development Goals
en ESG doelstellingen

Als investeerder dragen wij verantwoordelijkheid. We zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten.
Om ervoor te zorgen dat we op een verantwoorde manier handelen en dat we onze aandeelhouders en ondernemers verantwoord rendement en ondersteuning bieden, voert Holland Capital een Environmental, Social en Governance (ESG) beleid.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 doelen ontwikkeld door de Verenigde Naties die als mondiaal kompas dienen voor  duurzame ontwikkeling. De focus van Holland Capital op Healthcare, Technology en Agri food heeft specifiek betrekking op SDG 3 Good Health and Well-Being. Daarnaast hebben we nog 3 SDG’s omarmd, namelijk Decent Work and Economic Growth (SDG 8), Reduced Inequalities (SDG 10) en Responsible Consumption and Production (SDG 12).

ESG-doelstellingen

Als Holland Capital hebben we de geselecteerde SDG’s vertaald naar 5 ESG-doelstellingen, deze zijn:

1. Stimuleren van gezondheid en welzijn
2. Stimuleren van diversiteit en gelijkwaardige kansen, ongeacht achtergrond of geslacht
3. Stimuleren van eerlijk en transparant ondernemerschap, waarbij we ethische bedrijfsprincipes naleven
4. Verhogen van economische productiviteit door innovatie, technologische modernisering en creativiteit
5. Beperken van het verbruik van natuurlijke grondstoffen en het verminderen van schadelijke uitstoot.

Als investeerder dragen wij verantwoordelijkheid. We zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten. Om ervoor te zorgen dat we op een verantwoorde manier handelen
en dat we onze aandeelhouders en ondernemers verantwoord rendement en ondersteuning bieden, voert Holland Capital een Environmental, Social en Governance (ESG) beleid.

Initiatieven

Om het belang van ESG te benadrukken heeft Holland Capital zich gecommitteerd aan een lidmaatschap van de Principles for Responsible Investment (PRI), geïnitieerd door de Verenigde Naties.

Holland Capital is bovendien aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) en de Bundesverband Beteiligungskapital (BVK). Holland Capital onderschrijft de gedragscodes van deze verenigingen die de basis vormen voor alle activiteiten die ze doet.

Holland Capital vindt het belangrijk (actief) bij te dragen aan de maatschappij en heeft hiervoor een partnership met NL Cares. NL Cares inspireert mensen en bedrijven om hun tijd, vaardigheden en middelen in te zetten om de grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Hun missie is iedereen te laten bijdragen aan een betere wereld met behulp van hun netwerk en concrete tools.
Daarnaast steunt Holland Capital de Stichting IMC Weekendschool, deze stichting stelt zich ten doel dat alle jongeren, specifiek op de plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is, van alle schoolniveaus, zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun plek kunnen innemen in de samenleving.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Lees meer over onze aanpak van ESG en duurzaamheid.

Amsterdam
Krijn Taconiskade 426
1087 HW Amsterdam
+31 (0) 20 311 94 11

 

Düsseldorf
Inselstraße 34
40479 Düsseldorf
+49 (0) 211 43 63 69 01