Investeerder Holland Venture start nieuw fonds voor innovaties in de zorg

Investeerder Holland Venture start nieuw fonds voor innovaties in de zorg

Investeerder Holland Venture start nieuw fonds voor innovaties in de zorg

Amsterdam, 20 september 2018 – Holland Venture is een nieuw zorginnovatie fonds gestart dat de komende jaren gaat investeren in circa 10 innovatieve ondernemers in de zorg. Het doel van het fonds is om ondernemers die actief zijn op het gebied van medical devices, diagnostics en digital health te ondersteunen bij hun (internationale) groei. Het fonds, dat een omvang heeft van 14 miljoen euro, streeft met haar investeringen niet alleen naar financieel rendement, maar ook naar zorgrendement waardoor de zorg beter én betaalbaarder wordt.

Actieve investeringsstrategie

Het nieuwe Holland Venture Zorg Innovatie Fonds II (HVZI II) bouwt voort op het netwerk, de kennis, ervaring en dealflow die Holland Venture met haar eerste Zorg Innovatie Fonds heeft opgebouwd. Met het fonds verstrekt Holland Venture groeikapitaal aan veelbelovende Nederlandse ondernemers in de zorg. Het fonds heeft zich ten doel gesteld een portefeuille op te bouwen van circa 10 investeringen binnen de segmenten medical devices, diagnostics en digital health. HVZI II ontvangt ondersteuning vanuit de Seed Capital regeling, een stimuleringsregeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Jan-Frens van Giessel, Investment Director bij Holland Venture: ‘Ik zie veel kansen in de markt om met zorginnovaties de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de groei van de zorgkosten te beperken. Om langdurige impact in de zorg te realiseren is een combinatie van technologie, kennis van zorgprocessen, implementatiekracht en bovenal doorzettingsvermogen cruciaal. Met HVZI II investeren we in ondernemers die hebben laten zien hierover te beschikken en die samen met Holland Venture een volgende stap willen zetten. Ik ben trots op het vertrouwen dat onze financiers hebben in de hands-on aanpak van Holland Venture en hun betrokkenheid bij het verder laten groeien van onze portfolio bedrijven.’

Ewout Prins, managing partner bij Holland Venture, voegt daar aan toe: ‘De closing van het tweede Zorg Innovatie Fonds is een belangrijke milestone voor Holland Venture om haar positie als actieve hands-on investeerder in de Nederlandse zorg verder te versterken. Met de komst van Jan-Frens van Giessel begin dit jaar is het team van Holland Venture op het gebied van zorginnovaties verder versterkt. We zijn goed gepositioneerd om de innovatieve ondernemingen optimaal te ondersteunen bij het realiseren van hun groeiambities.’

Eerste investering in epilepsie detectie

Direct na de closing van het nieuwe fonds heeft Holland Venture haar eerste investering gedaan in het bedrijf LivAssured dat de NightWatch heeft ontwikkeld in samenwerking met neurologen en de epilepsie vereniging. De NightWatch detecteert zware nachtelijke epileptische aanvallen en geeft vervolgens een alarm signaal aan ouders of verzorgenden op afstand. Eerder ondersteunde Holland Venture al negen andere innovatieve zorgondernemers met groeikapitaal, waaronder MedAngel, Ventinova en Quantib.

Uitgebreide ervaring en netwerk in Healthcare

Holland Venture is al sinds vele jaren actief binnen de Healthcare sector, ze beschikt over een groot netwerk, uitgebreide venture capital ervaring en ruime Healthcare gerelateerde kennis & expertise. Deze combinatie van kennis en ervaring wordt ingezet om de portefeuille ondernemingen op een actieve wijze te ondersteunen om de zorg daadwerkelijk te verbeteren en goedkoper te maken en de ondernemers te helpen om hun groeiambities te verwezenlijken.


 

Holland Venture investeert in LivAssured voor ontwikkeling NightWatch

Holland Venture investeert in LivAssured voor ontwikkeling NightWatch

Holland Venture investeert in LivAssured voor ontwikkeling Nightwatch

Amsterdam, 20 september 2018 – Investeringsmaatschappij Holland Venture investeert met Oost NL en Health Innovations Fund in het bedrijf LivAssured, dat de revolutionaire NightWatch heeft ontwikkeld in samenwerking met neurologen en patiëntenverenigingen. De NightWatch verlicht de zorgtaak van ouders en zorgprofessionals door een waarschuwing te geven bij een zware nachtelijke epilepsieaanval. Hierdoor kan snel en adequaat hulp worden geboden hetgeen de kans op medische complicaties verkleint. De investering maakt verdere ontwikkeling en internationale uitrol van de NightWatch mogelijk. De investering in LivAssured vormde meteen het officiële lanceringsmoment van het Holland Venture Zorg Innovatie Fonds II.

Jaarlijks hebben zo’n 100.000 Nederlanders te maken met epilepsie. Bij circa 30% van de gevallen betreft het een zware aanval die medische aandacht behoeft. De meeste van deze aanvallen doen zich ’s nachts voor en worden vaak niet opgemerkt waardoor ernstige medische complicaties kunnen ontstaan. Hierdoor ervaren ouders veel nachtelijke stress. Onderzoek onder de ouders van de patiënten van epilepsie kliniek Kempenhaeghe laat zien dat maar liefst 60% van de ouders actief op zoek is naar een oplossing. Ook zorgprofessionals hebben baat bij een adequaat detectiesysteem om zo de zorgkwaliteit te verbeteren en de zorgtaak te verlichten.

Bedacht door neurologen, aangeraden door epilepsie verenigingen

Om dit probleem op te lossen heeft LivAssured, opgericht in 2013, de NightWatch ontwikkeld in samenwerking met o.a. de instellingen Kempenhaeghe, Sein, UMC Utrecht en het Epilepsiefonds. Het detectiesysteem bestaat uit een armband die de patiënt ’s nachts om zijn bovenarm draagt. Het gebruikt een unieke combinatie van hartslag- en bewegingsanalyse, waarbij het apparaat met een hoge mate van nauwkeurigheid bewegingspatronen en veranderingen in hartslag herkent. Een slim algoritme beoordeeld of deze signalen duiden op een epilepsieaanval en stuurt in dat geval een alarm naar de zorgprofessional of ouder. Dit kan voorkomen dat een epilepsieaanval leidt tot meer schade, ziekenhuisopname of zelfs overlijden.

Zorgrendement

Een langdurige studie bij epilepsie instituten Sein en Kempenhaeghe heeft aangetoond dat de NightWatch 9 van de 10 klinisch urgente aanvallen detecteert en hulpverleners daarbij op tijd alarmeert. Dat is meer dan een enorme verbetering ten opzichte van alternatieve producten die hiervoor op dit moment op de markt zijn. De resultaten van deze studie worden binnenkort gepubliceerd. De NightWatch wordt inmiddels door een groeiende groep Nederlandse gezinnen en in zorginstellingen naar grote tevredenheid gebruikt.

Jan-Frens van Giessel, Investment Director bij Holland Venture: ‘Met de NightWatch neemt niet alleen de veiligheid van patiënten toe, ook verlicht het de zorgtaak van ouders en zorgprofessionals. Het realiseert een enorme impact in de zorg voor een zeer kwetsbare groep patiënten en hun verzorgenden. Juist daarom past de investering in LivAssured uitstekend binnen onze investeringsfocus, waarbij zorgkosten worden gereduceerd en de kwaliteit van zorg toeneemt. Wij zien enorme (internationale) groeikansen voor de onderneming en zijn trots om aan haar ontwikkeling te kunnen bijdragen.’

Jeroen van den Hout, CEO LivAssured, voegt hieraan toe: ‘Met de kennis en het kapitaal van Holland Venture kunnen wij de volgende stap zetten. LivAssured krijgt er met deze investeerder een sterke partner bij met ervaring in de zorgsector en die ons in staat stelt de NightWatch verder te ontwikkelen en onze internationale groeiambities te verwezenlijken.’

LivAssured eerste investering Holland Venture Zorg Innovatie Fonds II (HVZI II)

Met haar recent gestarte tweede Zorg Innovatie Fonds verstrekt Holland Venture groeikapitaal aan veelbelovende Nederlandse ondernemers in de zorg. Het fonds, met een omvang van 14 miljoen euro, heeft zich ten doel gesteld een portefeuille op te bouwen van circa 10 investeringen binnen de segmenten medical devices, diagnostics en digital health.