Holland Venture investeert in LivAssured voor ontwikkeling Nightwatch

Amsterdam, 20 september 2018 – Investeringsmaatschappij Holland Venture investeert met Oost NL en Health Innovations Fund in het bedrijf LivAssured, dat de revolutionaire NightWatch heeft ontwikkeld in samenwerking met neurologen en patiëntenverenigingen. De NightWatch verlicht de zorgtaak van ouders en zorgprofessionals door een waarschuwing te geven bij een zware nachtelijke epilepsieaanval. Hierdoor kan snel en adequaat hulp worden geboden hetgeen de kans op medische complicaties verkleint. De investering maakt verdere ontwikkeling en internationale uitrol van de NightWatch mogelijk. De investering in LivAssured vormde meteen het officiële lanceringsmoment van het Holland Venture Zorg Innovatie Fonds II.

Jaarlijks hebben zo’n 100.000 Nederlanders te maken met epilepsie. Bij circa 30% van de gevallen betreft het een zware aanval die medische aandacht behoeft. De meeste van deze aanvallen doen zich ’s nachts voor en worden vaak niet opgemerkt waardoor ernstige medische complicaties kunnen ontstaan. Hierdoor ervaren ouders veel nachtelijke stress. Onderzoek onder de ouders van de patiënten van epilepsie kliniek Kempenhaeghe laat zien dat maar liefst 60% van de ouders actief op zoek is naar een oplossing. Ook zorgprofessionals hebben baat bij een adequaat detectiesysteem om zo de zorgkwaliteit te verbeteren en de zorgtaak te verlichten.

Bedacht door neurologen, aangeraden door epilepsie verenigingen

Om dit probleem op te lossen heeft LivAssured, opgericht in 2013, de NightWatch ontwikkeld in samenwerking met o.a. de instellingen Kempenhaeghe, Sein, UMC Utrecht en het Epilepsiefonds. Het detectiesysteem bestaat uit een armband die de patiënt ’s nachts om zijn bovenarm draagt. Het gebruikt een unieke combinatie van hartslag- en bewegingsanalyse, waarbij het apparaat met een hoge mate van nauwkeurigheid bewegingspatronen en veranderingen in hartslag herkent. Een slim algoritme beoordeeld of deze signalen duiden op een epilepsieaanval en stuurt in dat geval een alarm naar de zorgprofessional of ouder. Dit kan voorkomen dat een epilepsieaanval leidt tot meer schade, ziekenhuisopname of zelfs overlijden.

Zorgrendement

Een langdurige studie bij epilepsie instituten Sein en Kempenhaeghe heeft aangetoond dat de NightWatch 9 van de 10 klinisch urgente aanvallen detecteert en hulpverleners daarbij op tijd alarmeert. Dat is meer dan een enorme verbetering ten opzichte van alternatieve producten die hiervoor op dit moment op de markt zijn. De resultaten van deze studie worden binnenkort gepubliceerd. De NightWatch wordt inmiddels door een groeiende groep Nederlandse gezinnen en in zorginstellingen naar grote tevredenheid gebruikt.

Jan-Frens van Giessel, Investment Director bij Holland Venture: ‘Met de NightWatch neemt niet alleen de veiligheid van patiënten toe, ook verlicht het de zorgtaak van ouders en zorgprofessionals. Het realiseert een enorme impact in de zorg voor een zeer kwetsbare groep patiënten en hun verzorgenden. Juist daarom past de investering in LivAssured uitstekend binnen onze investeringsfocus, waarbij zorgkosten worden gereduceerd en de kwaliteit van zorg toeneemt. Wij zien enorme (internationale) groeikansen voor de onderneming en zijn trots om aan haar ontwikkeling te kunnen bijdragen.’

Jeroen van den Hout, CEO LivAssured, voegt hieraan toe: ‘Met de kennis en het kapitaal van Holland Venture kunnen wij de volgende stap zetten. LivAssured krijgt er met deze investeerder een sterke partner bij met ervaring in de zorgsector en die ons in staat stelt de NightWatch verder te ontwikkelen en onze internationale groeiambities te verwezenlijken.’

LivAssured eerste investering Holland Venture Zorg Innovatie Fonds II (HVZI II)

Met haar recent gestarte tweede Zorg Innovatie Fonds verstrekt Holland Venture groeikapitaal aan veelbelovende Nederlandse ondernemers in de zorg. Het fonds, met een omvang van 14 miljoen euro, heeft zich ten doel gesteld een portefeuille op te bouwen van circa 10 investeringen binnen de segmenten medical devices, diagnostics en digital health.