Yes We Can Healthcare Group bundelt krachten met Holland Capital

Yes We Can Healthcare Group bundelt krachten met Holland Capital

Amsterdam/Hilvarenbeek, 4 juni 2021 – Holland Capital is voornemens deel te nemen in Yes We Can Healthcare Group (YWCHG). De samenwerking tussen beide partijen is goedgekeurd door gemeenten, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). De aanvraag is ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).  Beide partijen hebben er alle vertrouwen in dat de voorgenomen transactie tot een goed einde komt.

Yes We Can Clinics
Yes We Can Clinics is een jeugdkliniek voor jongeren van 13-23 jaar met complexe psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen. De kliniek behandelt jaarlijks duizenden jongeren die op andere plekken in de zorg zijn vastgelopen.

Krachten bundelen
De inspectie Gezondheid en Jeugd concludeert dat jongeren met ernstige psychische problemen onvoldoende geholpen kunnen worden. Vanuit ouders, jongeren, gemeenten, grote zorgverzekeraars én de Rijksoverheid ontvangt YWCHG aanhoudend het verzoek voor uitbreiding en vernieuwing van het zorgaanbod. Met behulp van Holland Capital kan YWCHG haar ambitieuze groeiplannen realiseren.