Investering Holland Venture versnelt groeistrategie Bureau PENG

Amsterdam, 1 februari 2013 – Participatiemaatschappij Holland Venture investeert in Bureau PENG, een organisatie die flexibele personele oplossingen biedt in de schuldhulpverlening bij overheidsinstanties. De investering vanuit Holland Venture stelt Bureau PENG in staat zowel haar dienstenpakket als haar klantenkring in de publieke en private sector uit te breiden.

Bureau PENG heeft een lange historie in het bieden van schuldhulpverlening aan gemeentelijke instanties. Met de investering vanuit Holland Venture wil Bureau PENG haar netwerk verder uitbreiden binnen banken en sociale zekerheidsinstellingen. De specialisten van Bureau PENG worden ingezet op projecten bij gemeenten, kredietbanken, financiële instellingen en bedrijven. Naast de uitstekende kennis van het vakgebied en de hoge mate van productiviteit, is het vooral de coachende kracht die hen uniek maakt.

Bureau PENG biedt momenteel drie diensten, te weten:

Schuldhulpverlening waarbij vakspecialisten aan schuldhulpverlening instanties zoals Sociale Diensten, Stads- en Kredietbanken en overige Sociale Zekerheidsinstellingen (SZ)  worden uitbesteedt.
Budgetconsultancy waarbij consumenten met een betalingsachterstand in hypotheken en/of persoonlijke kredieten schuldhulpverlening ontvangen.
Budgetbeheer waarbij schuldhulpverleningsdossiers van de gemeenten worden uitbesteedt aan Bureau PENG.
Martijn van Kraaij, algemeen directeur Bureau PENG: “Als gevolg van de economische crisis zal het aantal huishoudens met financiële problemen alleen maar verder toenemen. Dit geldt zowel voor betalingsachterstanden van hypotheken als consumentenkredieten. Daarbij hebben gemeenten te maken met onderbezetting en krappe budgetten, een interessante markt voor bureau PENG. Holland Venture is een partij die ons kan helpen onze groeiambities op een professionele manier te realiseren. ”

Hubert Verbeek, managing partner Holland Venture, licht de investering toe: “Wij zijn zeer content met deze investering. Bureau PENG bevindt zich in een interessante en dynamische markt waarin een toenemende aandacht ontstaat voor oplossingen met betrekking tot schuldhulpverlening. Wij zien dan ook vele mogelijkheden op het gebied van groei en waardecreatie. Wij kijken er naar uit om Bureau PENG actief te ondersteunen bij haar groei naar een volgende fase.”