Holland Venture onderschrijft de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties

Amsterdam, 1 juni 2011 – Holland Venture Partners BV onderschrijft de ‘Principles for Responsible Investment’ van de Verenigde Naties en is als ‘PRI Signatory’ erkend. PRI geeft investeerders richtlijnen en handvatten om in het investeringsproces de juiste aandacht te besteden aan aspecten op het gebied van milieu, sociale zaken en corporate governance.

Onze betrokkenheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen komt tot uiting in onze investeringsbenadering. Wij zijn ervan overtuigd dat niet alleen de financiële en commerciële overwegingen een rol moeten spelen in deze processen, maar dat zogenaamde ESG-aspecten (milieu, sociaal en corporate governance) even belangrijk zijn om aantrekkelijke rendementen te realiseren voor onze aandeelhouders. Bij Holland Venture zijn ESG aspecten een integraal onderdeel van het investeringsproces. We zijn van mening dat ESG aspecten belangrijk zijn in het creëren van waarde in de portefeuille van bedrijven.

Wij hebben de voorkeur om te werken met bedrijven, partners en collega’s in de financiële sector, welke het verantwoord ondernemen ook als een belangrijke factor in hun bedrijfsvoering hebben opgenomen. Wij moedigen bedrijven en partners dan ook aan om de ‘Principles for Responsible Investment’ van de Verenigde Naties ook te onderschrijven.