Holland Venture investeert in de Mauritsklinieken; een keten van klinieken gespecialiseerd in zorg voor de huid

Amsterdam, 9 maart 2017 – Investeringsmaatschappij Holland Venture investeert samen met het management in de Mauritsklinieken, een keten van klinieken gespecialiseerd in zorg voor de huid. Als onderdeel van de transactie worden aandelen overgenomen van de oprichters SJMG en participatiemaatschappij Waterland. De investering stelt de Mauritsklinieken in staat verdere samenwerkingen aan te gaan met ziekenhuizen en huisartsen en het aanbod verder uit te breiden naar aanpalende specialismen.

De Mauritsklinieken, opgericht in 2004, is in een groot deel van Nederland actief en levert hoogstaande zorg voor diverse huidaandoeningen. Dit betreft zowel verzekerde als onverzekerde zorg. Het aanbod bestaat uit dermatologie, spataderzorg, huidtherapie en cosmetische zorg. Binnen dermatologie vallen onder andere behandelingen van eczeem, psoriasis, haaruitval en huidkanker. Enkele voorbeelden van cosmetische zorg zijn ooglidcorrecties, neuscorrecties en rimpelbehandeling door middel van fillers of botuline toxine.

“Binnen de zorgsector zien wij een sterke behoefte aan persoonlijke aandacht, innovatie en kennisdeling. Dit valt samen met de trend dat ziekenhuizen zich concentreren op de complexe zorg en de electieve zorg overdragen aan gespecialiseerde klinieken. Deze ontwikkelingen leiden tot goedkopere en betere zorg voor de patiënt. Verder zien wij bij de zorgconsument steeds  meer aandacht voor huidtherapie en cosmetische behandelingen. Ook op dat vlak zie ik veel ruimte voor een kwaliteitsspeler als de Mauritsklinieken. Op basis van deze overwegingen past deze investering goed binnen onze investeringsfocus”, aldus Ewout Prins, managing partner Holland Venture.

Ivo Boslooper, CEO van de Mauritsklinieken, geeft aan met de komst van Holland Venture de volgende stap te kunnen zetten in de ontwikkeling van de Mauritsklinieken. De focus zal liggen op het verder versterken van de samenwerking met huisartsen en ziekenhuizen alsmede het vergroten van het zorgaanbod, zowel geografisch als in de breedte van het aanbod. “Een nauwe samenwerking met onze verwijzers, de huisartsen, is hierbij belangrijk. Wij zetten onze expertise in ten dienste van hun patiënten. Tevens willen wij focussen op een nauwere samenwerking met ziekenhuizen, zodat deze zich echt kunnen richten op hun eigen focus specialismen. Naast deze samenwerkingen willen we onze activiteiten uitbreiden. Een verbreding van ons zorgaanbod kan zowel autonoom als via overnames plaats hebben”, aldus Ivo Boslooper.

Over Holland Venture
Holland Venture heeft in de afgelopen 35 jaar op een verantwoorde en succesvolle wijze in meer dan 130 Nederlandse MKB-ondernemingen geïnvesteerd. Met een heldere investeringsstrategie is zij actief in de aantrekkelijke groeimarkten Healthcare en Technology. Het ervaren en betrokken investeringsteam weet wat ondernemen is. Ze streeft naar een open, duurzame en professionele relatie met de managementteams van de bedrijven waar zij in investeert, met het gezamenlijke doel om groei te realiseren. Holland Venture wordt ondersteund door een breed netwerk aan succesvolle ondernemers in Healthcare en Technology.