Holland Venture en Zorgverzekeraar Menzis investeren in innovatieve zorgondernemingen

Amsterdam, 12 juli 2012 – Holland Venture zal samen met Zorgverzekeraar Menzis en enkele andere investeerders via het Holland Venture Zorg Innovatie Fonds (HVZI) 8 miljoen euro investeren in jonge innovatieve Nederlandse ondernemingen die actief zijn binnen de zorgsector en een aanzienlijke groeipotentie kennen. HVZI heeft als doel een portefeuille op te bouwen van ongeveer 10 innovatieve zorgondernemingen en zal deze ondernemingen actief ondersteunen bij hun ontwikkeling. Het fonds streeft met haar investeringen niet alleen naar financieel rendement, maar ook naar zorgrendement waardoor de zorg beter én goedkoper wordt.

HVZI is een samenwerking tussen Holland Venture, Zorgverzekeraar Menzis en enkele andere investeerders. Het fonds ontvangt ondersteuning vanuit de Technopartner Seed Faciliteit, een stimuleringsregeling van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI).

Holland Venture ziet de Nederlandse zorg- en welzijnsmarkt als een interessante markt, welke enorm in beweging is. De vraag naar zorg neemt de laatste jaren sterk toe, wat leidt tot een explosieve stijging van de zorgkosten. Als deze ontwikkeling niet wordt gekeerd, zal , welke de zorg op termijn onbetaalbaar worden, een  maatschappelijk ongewenste situatie is. HVZI ondersteunt ondernemers die innovatieve producten en diensten ontwikkelen die de geleverde zorg duurzaam goedkoper maken terwijl de kwaliteit van zorg verbetert.

Vaak ontbreekt het innovatieve ondernemingen aan het benodigde kapitaal en de ondernemerservaring. Holland Venture speelt hier met HVZI op in door enerzijds kapitaal en anderzijds kennis, ervaring en betrokkenheid te bieden. Het ondernemende team van Holland Venture beschikt over een groot netwerk, uitgebreide private equity ervaring en ruime zorg gerelateerde kennis en expertise. De betrokkenheid van oud-cardioloog en -zorgbestuurder Jan Zijlstra en zorgondernemer Jaap Maljers versterken de zorginhoudelijke kennis en het netwerk binnen de zorg.  Deze combinatie van kennis en ervaring wordt ingezet om de portefeuille ondernemingen op een actieve wijze te ondersteunen om de zorg daadwerkelijk te verbeteren en goedkoper te maken en ze te helpen om hun groeiambities te verwezenlijken.

Menzis deelt de visie van Holland Venture en staat voor het waarborgen van kwalitatief goede zorg dat ook in de toekomst voor iedereen betaalbaar is. Met de deelname aan het Holland Venture Zorg Innovatie Fonds investeert Menzis in duurzame zorg, zorg die nu en in de toekomst voor iedereen toegankelijk is. Als duurzame zorgverzekeraar ziet Menzis het als haar plicht innovaties die hierop inspelen te stimuleren.