HighCare breidt haar dienstverleningspakket uit met eigen uitzendbureau

Amsterdam, 1 juli 2010 – HighCare, Human Capital Partner voor de medische- en zorgsector, breidt haar dienstverleningspakket per 1 juli 2010 uit met ‘HighCare Uitzendbureau’. Door het opzetten van dit uitzendbureau kan HighCare naast de levering van zorgprofessionals voor een periode van 1 maand tot 1 jaar ook professionals leveren voor 1dag tot 1 maand. Hiermee speelt HighCare in op de toenemende vraag naar flexibel inzetbaar zorgpersoneel.

Sinds januari 2000 is HighCare één van de meest vooraanstaande Human Capital Partners voor Nederlandse ziekenhuizen en de medische industrie. Het bedrijf, opgericht door Jaap Kooimans en Hans van Seters, is gevestigd te Rotterdam en Amsterdam en heeft 150 professionals in dienst. HighCare levert hoog opgeleide gespecialiseerde verpleegkundigen, operatieassistenten, interim-managers en organisatieadviseurs voor de zorgsector. Kenmerkend voor HighCare is het betrouwbare en kwalitatief hoogstaande karakter van haar dienstverlening.

Ziekenhuizen zien HighCare als een betrouwbare partner om invulling te geven aan de toenemende tekorten aan gekwalificeerd personeel, zowel voor lange als voor korte duur. HighCare heeft veel landelijke bekendheid verworven met haar innovatieve initiatief van “mobiele operatie teams”. Door het tijdelijk inzetten van deze teams realiseren ziekenhuizen aanzienlijke productiviteitsverbeteringen en hebben ze een adequaat antwoord op wachtlijstproblematiek en invulling van extra productie.

Sinds januari 2010 is Holland Venture als investeerder betrokken bij HighCare. Het doel van deze samenwerking is de onderneming sterker en effectiever te laten opereren binnen de zorgsector. De eerste uitbreiding van het dienstverleningspakket presenteert zich in het HighCare uitzendbureau. Richtte HighCare zich voorgaande jaren alleen op het leveren van zorgprofessionals voor een periode van 1 maand tot 1 jaar, per 1 juli levert zij tevens professionals voor 1 dag tot 1 maand. Het uitzendbureau richt zich daarmee op het invullen van (zeer) kortdurende opdrachten. In eerste instantie zal het uitzendbureau zich richten op de specialistische zorg; OK, recovery, IC, SEH en dialyse. Speciaal voor deze uitbreiding zijn twee nieuwe medewerkers aangenomen, Vera Brugging en Annemarie van Asselt. Beiden hebben veel uitzendervaring.

Hans van Seters, algemeen directeur HighCare: “Op verzoek van onze opdrachtgevers willen wij ons dienstenpakket uitbreiden. Met de oprichting van HighCare Flex geven wij invulling aan de toenemende vraag naar flexibel inzetbaar zorgpersoneel voor de korte termijn. HighCare stelt zich hiermee in staat om ook op ad-hoc basis HighCare medewerkers in te zetten. HighCare Flex is een nieuwe activiteit welke ons in staat stelt tot nieuwe acquisitie in werkgebieden waar we tot voor kort nog niet actief waren”.

Vera Brugging: “HighCare Flex richt zich op gespecialiseerde verpleegkundigen en paramedisch personeel. We zijn er voor flexibele zorgprofessionals die het een uitdaging vinden om af en toe een dagje in een ander ziekenhuis te werken en baas willen zijn over hun eigen agenda”.

Annemarie van Asselt voegt daar aan toe: “Opdrachtgevers kunnen een aanvraag bij ons indienen en zorgprofessionals kunnen hun beschikbaarheid bij ons aangeven. Wij zorgen er vervolgens voor dat vraag en aanbod bij elkaar komen en dat de juiste persoon op de juiste plaats komt”.

Later dit jaar zal HighCare nog meer diensten gaan introduceren, waaronder het verder uitbouwen van de HighCare Academy.

Zorgzuster is de intermediair in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Het platform bemiddelt en faciliteert ZZP’ers in de zorg. Met een database van circa 4500 ZZP’ers bemiddelt Zorgzuster maandelijks zo’n 1700 zelfstandigen. Het platform heeft een landelijke dekking en opereert vanuit Maastricht.

Flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden als oplossing voor tekort aan zorgpersoneel
In de zorg werken momenteel 1,2 miljoen mensen. Door onder andere de toenemende vergrijzing is er sprake van een groot tekort van zorgpersoneel. Daarbij kiezen steeds meer Nederlanders voor een flexibel arbeidscontract. Zo ook in de zorg, waar het aantal ZZP’ers de afgelopen vijf jaar met maar liefst 50% gestegen is naar 30.000 ZZP’ers. Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren nog verder stijgen.

Flexibiliteit bieden in arbeidsvoorwaarden is volgens Highcare en Zorgzuster juist in deze tijd één van de belangrijkste oplossingen om het tekort van zorgpersoneel tegen te gaan. De kracht zit volgens Highcare en Zorgzuster daarom in zorgprofessionals laten werken op de manier die het beste bij hun past. Waar Zorgzuster dit doet door de bemiddeling van ZZP’ers in de VVT sector, richt Highcare zich juist op het uitzenden en detacheren van zorgprofessionals binnen de ziekenhuizen, ambulancezorg en VVT sector. Door hun krachten te bundelen kunnen ze daadwerkelijk flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden bieden.

Gezamenlijke ambities

”Zorgzuster staat met haar uitstekende kwalitatieve dienstverlening zeer goed bekend in de VVT markt. Door te participeren in Zorgzuster bieden wij onze zorgprofessionals een nieuwe vorm van flexibel werken en kunnen we beter inspelen op de structurele vraag naar zorgpersoneel vanuit onze opdrachtgevers.  Zorgzuster is actief voor meer dan 1300 actieve zorgaanvragers en heeft contracten met grote VVT instellingen waar wij nog niet bekend zijn. De expertise die Zorgzuster de afgelopen jaren heeft opgebouwd in de bemiddeling van ZZP-ers kan door de samenwerking met Highcare ook toegepast worden in andere zorgsegmenten. Door samen op te trekken, wordt onze marktpositie nog verder versterkt”, vertelt Willem Grool, directeur Highcare.

Ralph Smeets, directeur Zorgzuster, voegt daar aan toe: “In Highcare hebben we een strategisch partner gevonden om onze propositie verder te ontwikkelen en het palet zorgverlening uit te breiden. Hierdoor hebben we een totaalaanbod van goedkopere en betere zorg. Gezamenlijk kunnen we een leidende marktpositie pakken in de Nederlandse zorgmarkt.”

Adriaan Belonje, Algemeen directeur Start People: ”Start People heeft Zorgzuster in 2015 overgenomen als snelgroeiende speler voor flexibele personeelsoplossingen in de zorgsector. In de afgelopen jaren heeft Zorgzuster zich ontwikkeld als een betrouwbare en professionele partner voor individuele zorgvragers, zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners. Naast deze mooie ontwikkeling heerst er binnen Zorgzuster een enorme ondernemersgeest die het verdient haar eigen weg te kunnen vervolgen. Door krachtenbundeling met Highcare kunnen zij samen een grote rol pakken in het tegenaan van het zorgpersoneelstekort. Ik ben blij met de prettige samenwerking van de afgelopen jaren en wens zowel Zorgzuster als Highcare heel veel succes.”