Dankzij investering in Prolira BV door Holland Venture en Health Innovations wordt snelle detectie van delirium (delier) mogelijk

27 SEPTEMBER 2016: Met een financiële injectie, kennis en een groot netwerk in de zorg helpen Holland Venture, Health Innovations en twee business angels om de Delirium Monitor van Prolira tot de nieuwe internationale gouden standaard voor detectie van delirium te maken.

Delirium, ofwel plotselinge verwardheid, is een ernstige aandoening en ontwikkelt zich vaak in korte tijd. Delirium komt veel voor bij (oudere) patiënten in het ziekenhuis of verpleeghuis. Het is een angstige ervaring die tot ernstige gevolgen kan leiden, zoals een verhoogde sterftekans, een langer verblijf in het ziekenhuis en achteruitgang van verstandelijke vermogens. Patiënten die een delirium hebben meegemaakt moeten daardoor vaker naar een verzorgingshuis. Hoe eerder een delirium behandeld wordt, hoe beter, wijst onderzoek uit. Snelle detectie helpt om de gevolgen voor de patiënten te beperken en bespaart zorgkosten.

Rutger van Merkerk, CEO van Prolira: “Verbetering van delirium detectie is van belang voor miljoenen patiënten per jaar wereldwijd. Deze financiële injectie door investeerders maakt de ontwikkeling en productie van een geweldige zorginnovatie mogelijk.” Annemarie Willems, CCO van Prolira vult aan: ”Ziekenhuizen uit Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië staan klaar om met ons de Delirium Monitor in de praktijk te gaan brengen. Ook uit de VS is al belangstelling, omdat onze oplossing het groeiende delirium probleem heel praktisch en op een universele manier aanpakt.“

Prolira ontwikkelt een medisch hulpmiddel, om delirium vroegtijdig vast te kunnen stellen. Het bedrijf is een spin-off van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, en stoelt op klinisch onderzoek onder leiding van neuroloog-intensivist Prof. Dr. Arjen Slooter, die de grip op delirium voor iedereen wil verbeteren. Meting van hersenactiviteit (EEG, een biomarker) blijkt effectief en een goede objectieve maat; hiermee kan naar verwachting 90% van de delirium gevallen worden herkend. Dat is een geweldige verbetering ten opzichte van de huidige beschikbare, subjectieve, methoden.

Door beter en in een vroeg stadium te detecteren kan snel en adequaat worden ingegrepen, waardoor de negatieve gevolgen voor de patiënten beperkt blijven. De Delirium Monitor van Prolira meet de hersensignalen van de patiënt via electroden die in een eenvoudig aan te brengen hoofdband zitten. Een gebruiksvriendelijke monitor presenteert de uitslag aan de zorgprofessionals. Prolira is de eerste en enige partij die met behulp van EEG signalen deliriumdetectie mogelijk maakt.

Hubert Verbeek, managing partner Holland Venture: ”Delirium is een groot probleem voor patiënten én ziekenhuizen. Er is veel behoefte aan een oplossing die een delirium snel, accuraat en gemakkelijk vaststelt. De Delirium Monitor draagt bij aan een reductie van de zorgkosten bij een toename van de kwaliteit van zorg. Wij helpen Prolira graag om deze monitor zo snel mogelijk beschikbaar te stellen.”

Linze Dijkstra, managing partner Health Innovations: “We volgen de ontwikkeling rondom deliriumdetectie en de onderzoeken vanuit het UMC Utrecht al een aantal jaren. We zijn zeer onder de indruk van de progressie die is geboekt met het detecteren van delirium op basis van EEG signalen. Volgende stap is nu om deze technologie als product beschikbaar te stellen aan patiënten en ziekenhuizen. We spelen hier met Health Innovations graag een rol in, omdat dit de zorg voor patiënten daadwerkelijk zal verbeteren.”

Over Prolira
In 2015 is Prolira opgericht door Rutger van Merkerk en Annemarie Willems om wereldwijd de detectie van delirium te verbeteren. Het bedrijf is een spin-off van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Als eerste in de wereld brengt Prolira een objectief medical device om delirium te monitoren op de markt.

Over Holland Venture
Holland Venture heeft in de afgelopen 30 jaar op een verantwoorde en succesvolle wijze in meer dan 120 Nederlandse MKB-ondernemingen geïnvesteerd. Met een heldere investeringsstrategie is zij actief in de aantrekkelijke groeimarkten Healthcare en Technology. Het ervaren en betrokken investeringsteam weet wat ondernemen is en streeft naar een open, duurzame en professionele relatie met de managementteams van de bedrijven waar zij in investeert, met het gezamenlijke doel om groei te realiseren. Holland Venture wordt ondersteund door een breed netwerk aan succesvolle ondernemers in Healthcare en Technology.
   
Over Health Innovations
Health Innovations investeert sinds 2007 in Nederlandse bedrijven die gericht zijn op het verbeteren van de gezondheidszorg met een focus op vroege fase investeringen. In de afgelopen 10 jaar is geïnvesteerd in 20 Nederlandse ondernemingen die een bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de zorgprocessen. Met krachtig ondernemerschap en een marktgerichte benadering worden goede resultaten behaald op het gebied van zorgwinst en financieel rendement. De bedrijven zijn actief op het gebied van services, software en medische technologie. Aandeelhouders in de fondsen van Health Innovations zijn ABN AMRO, Mediq en zorgverzekeraars Achmea en VGZ. De Nederlandse overheid ondersteunt Health Innovations met de Seed Capital regeling.