Prolira’s DeltaScan helpt om delirium snel op te sporen en goed te monitoren.

Delirium is een veel voorkomende complicatie, vooral bij ouderen die in het ziekenhuis worden opgenomen. Het is acuut falen van de hersenen, met een fysieke oorzaak.

Hoe langer het delirium duurt, hoe slechter voor de patiënten. Delirium verhoogt de kans op sterfte en langdurige cognitieve schade (dementie), en leidt tot trager herstel. Patiënten liggen dagen langer in het ziekenhuis. Het geeft veel persoonlijk leed en het leidt tot hogere zorgkosten. Zorgverleners hebben de taak delier op te sporen, tot nu toe gebeurt dit met vragenlijsten. Dat werkt niet goed, in de praktijk wordt 50-70% van de gevallen gemist.

Uit EEG onderzoek blijkt dat hersenactiviteit van mensen met delirium duidelijk afwijkend is van gezonde hersenactiviteit. Met DeltaScan kan het EEG nu snel en gemakkelijk gemeten en door een algoritme geanalyseerd worden. Zo kan delirium objectief, snel en efficienter worden gevonden en gevolgd. Dit is beter voor patiënten en zorgverleners en leidt tot lagere kosten. 

“Dankzij deze A-series investering van Holland Capital kunnen we de DeltaScan Monitor in de kliniek introduceren en gaan we een marketing en salesteam opzetten.”

Rutger van Merkerk

CEO, Prolira

Prolira 

P

Industrie:

Snelle detectie van delirium (delier).

P

Investeringsperiode:

September 2016

P

Transactievorm:

Groeikapitaal